Bošany

Okná na kostole v Bošanoch, boli po reštaurovaní vložené do izolačného dvojskla a následne osadené do kovových konštrukcií na silikón.Taktiež tu prebiehali reštauračné práce pre zlý stav vitráží a zateplenie kostola.Do spodnej časti okna sa k pôvodnému nápisu pridalo meno nového darcu,sponzora,ktorý finančne prispel na dané okno.Tvár sv.Jozefa bola natoľko poškodená,že musela byť celá nanovo vymaľovaná a vypálená.

Ďalšia fotografia: 1-8
Náhled: Poškodená vitráž pred demontážov
Náhled: Demontáž vitráže
Náhled: Výmaľba novej tváre
Náhled: Výmaľba liniek na štíte
Náhled: Vypadané linky pred reštaurovaním
Náhled: Osadená zreštaurovaná vitráž
Náhled: Zreštaurovaná vitráž
Náhled: Tieňovanie
Ďalšia fotografia: 1-8