Skalité

Kostol v Skalitom je štátna kultúrna pamiatka na Kysuciach ojedinelá svojimi vzácnymi vitrážami.Práve preto musel byť každý krok konzultovaný s pamiatkármi a reštaurátormi.Okná sa reštaurovali a dávali do izo skiel.Izosklá s vitrážou sa vkladali do nových kovových konštrukcií na silikó a prítlačné železá.Vitráže boli v zlom stave,hľavne výmaľba bola na jednotlivých oknách čiastočne vypadaná,čo bol dôsledok príliš veľkej teploty pri pôvodnom výpale tzv.prepálená farba.Museli sme nanovo vyťahovať linky farbou,kontúry,ako aj tieňovanie.O to bolo reštaurovanie na kostole zložitejšie,ale aj zaujímavejšie.

Ďalšia fotografia: 1-33
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Ďalšia fotografia: 1-33