Čachtice

Čachtický rím.-katolický kostol sv. Ladislava je zatiaľ posledná práca firmy Nuova na reštaurovaní historických vitráží. Na kostole sa nachádza 10 vitrážových výplní okien,všetky sú zreštaurované vložené do izo-skla a osadené na profil T do muriva na omietu a silikón. Deväť z okien je prepáskovaných do nového olova.

Nakoľko v roku 2003 nebola požiadavka na prepáskovanie desiate okno je len zreštaurované poškodené sklá vymenené olovo spevnené a zafixované, a celá vitráž je v izoskle. K zreštaurovaniu sa Farskýúrad rozhodol pre zlý stav vitráží, ich vydutie a dokonca vypadnutia časti vitráže do kostola.

Ďalšia fotografia: 1-26
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Náhled
Ďalšia fotografia: 1-26