Banska Štiavnica

Na kostole sv. Kataríny boli všetky vitrážové okná prepáskované do nového olova. Po zreštaurovaní boli osadené do kameňa na omietku.Poškodené,alebo rozbité časti vitráže,boli nanovo vyrezané s príbuzného skla ako farebne,tak aj štruktúrou.Sklo sa vymalovalo podľa poškodeného kusu a vypálilo v peci.Následne sa replika vložila do vitráže miesto poškodeného kusu.Takto sa pokračovalo s každou vitrážou na celom kostole.Osadenie,ako aj celkový postup pri reštaurovaní vitráží, ako aj demontáž,bolo nutné konzultovať s pamiatkármi,ako aj s reštaurátorskou komorou ,nakoľko celý kostol je kultúrna pamiatka.Reštaurátorské práce prebiehali firmou Nuova necelý rok.

Ďalšia fotografia: 1-27
Náhled: malovanie
Náhled: rozsah poškodenia
Náhled: osadenie v kameni
Náhled: demontáž
Náhled: detail poškodenia
Náhled: sťahovanie kartónu pred rozobratím
Náhled: rozoberanie vitráže
Náhled: vitráž v novom olove
Náhled: rozoberanie
Náhled: rozobraná vitraž bez olovenného sita
Náhled: skladanie vitráže na kartóne do nového ol.
Náhled: vitráž v starom olove
Náhled: prepáskovaná vitráž
Náhled: prepáskovaná vitráž
Náhled: poškodený kus
Náhled: maľovanie
Náhled: prepaskovanie do nového olova
Náhled: pokovovanie novej vitráže
Náhled: poškodený kus
Náhled: prepaskovanie do nového olova
Náhled: skladanie vitráže na kartóne do nového ol.
Náhled: prepáskovaná vitráž
Náhled: prepáskovaná vitráž
Náhled: osadenie do kameňa na omietku
Náhled: pred demontážou
Náhled: po osadení
Náhled: detail vitráže
Ďalšia fotografia: 1-27